Terapia Energotonowa (R) - główne założenia metody

Terapia Energotonowa - Bibliografia - artykuły dostępne w polskiej literaturze

Spis treści

  1. Magdalena Wilk, Wojciech W. Fibiger, Bogusław Frańczuk "Zastosowanie terapii energotonowej w rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach tkanek miękkich stawu kolanowego." Fizjoterapia Polska nr 2/2002.
  2. Mirosław Janiszewski, Andrzej Polak Ocena skuteczności terapii wysokotonowej (TWT) jako czynnika wspomagającego rehabilitację u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu." Fizjoterapia Polska nr 1/2003.
  3. Piotr Wróbel, Rafał Trąbka, Beata Niedźwiedzka "Terapia energotonowa w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego." Fizjoterapia Polska nr 2/2003.
  4. Zbigniew Śliwiński, Bartłomiej Halat, Krzysztof Gieremek, Beata Ufniak, Jolanta Chmarek-Rojczyk "Terapia wysokotonowa w kompleksowym usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym." Fizjoterapia Polska nr 3/2003 (terapia wysokotonowa to starszy rodzaj terapii energotonowej).
  5. Anna Ziółkowska, Robert Ziółkowski, Zbigniew Śliwiński "Zastosowanie terapii energotonowej u pacjentek z zespołem przewlekłego bólu miednicznego". Fizjoterapia Polska 2005.
  6. Anna Ziółkowska, Robert Ziółkowski, Zbigniew Śliwiński "Wpływ terapii energotonowej na torbiele jajnikowe u kobiet". Fizjoterapia Polska 2005.
  7. Arleta Obałkowska "Terapia energotonowa w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego" Fizjoterapia 3/2003.
  8. Jolanta Dudek "Terapia Energotonowa" Ogólnopolski Przegląd Medyczny 11/2002.

Kategorie

^ Top