Terapia Energotonowa (R) - główne założenia metody

Terapia Energotonowa - SimulFAM®i - równoczesna modulacja amplitudy i częstotliwości

Spis treści

11. SimulFAM® i = Simultaneous Frequency and Amplitude Modulation

 • Pojęcie krzywej progowej
 • Czym metoda SimulFAM® i różni się od klasycznej elektroterapii
 • Znajdowanie krzywej progowej

11.1. Krzywa progowa

krzywa progowa

Jeżeli natężenie przy wybranej częstotliwości przekracza krzywą progową, są generowane potencjały czynnościowe

 • Krzywa progowa wrażliwości w praktyce:
  - Pacjent zaczyna odczuwać mrowienie
  - Mięśnie zaczynają drgać

11.2. Indywidualne krzywe progowe

krzywa progowa

Przebieg krzywej progowej:

 • zależy od indywidualnych cech osobniczych
 • zależy od części ciała

11.3. Przypadek elektrostymulacji klasycznej

wertykalna

Klasyczna elektrostymulacja poprzez modulację amplitudy:

stymulacjawertykalna(vertical stimulation)

11.4. Znajdowanie krzywej progowej dla SimulFAM® i. Pełne dopasowanie do danego pacjenta!

znajdowanie krzywej progowej

Znajdowanie krzywej progowej dla SimulFAM® i.

Cel:

Pełne dopasowanie do danego pacjenta!

11.5. SimulFAM® i. Przystosowanie do krzywej progowej

dostosowanie

SimulFAM® i - przystosowanie do krzywej progowej.

3 oktawy w 72 ćwierćtonowych krokach, co sekundę każdy.

12. Charakterystyczne cechy SimulFAM® i

 • Brak stymulacji mięśni
  - Polepszenie metabolizmu
  - Przyspieszenie dyfuzji
  - Efekt wibracji i drgania
  - Poprawa procesów enzymatycznych
  - Efekt naśladujący działanie hormonów
 • Usuwanie bólu poprzez dystrybucję mediatorów bólu
 • Rewitalizacja

Wyższe częstotliwości

 • Redukowanie impedancji skóry
 • Zwiększenie przekazywanej energii

Skanowanie równolegle do krzywej progowej

 • Aplikowanie maksymalnej dawki energii przy braku odczuć negatywnych

Skanowanie w zakresie trzech oktaw

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa zjawiska rezonansu

Kategorie

^ Top