Terapia Energotonowa (R) - główne założenia metody

Terapia Energotonowa - Terapia energotonowa -SimulFAM® X

Spis treści

14. SimulFAM® X

14.1. Najbardziej charakterystyczne cechy metody:

 • Krzywa progowa jest przecinana (dlatego "X" w nazwie metody)
 • Dzięki funkcji SimulFAM®X mogą być pobudzane również nerwy i mięśnie - efekt "żółty" ("yellow effect")
 • Główna zaleta SimulFAM ® i- efekt "zielony" (“green" effect) zawsze obecny !!! Występuje w związku ze zmianami zakresu częstotliwości prądu zmiennego.

A jak to wygląda na wykresie intensywności w funkcji częstotliwości?

 • Skanowanie od 4 096 Hz do 32 768 Hz
 • 3 oktawy od C do C
 • Natężenie wyraźnie powyżej progu
 • Efekty "yellow" i "green"

14.2. Charakterystyka SimulFAM® X

Zgodnie z zasadą imitacji naturalnych funkcji i/lub zasadą blokady wyładowań poprzez "znużenie"

 • Poniżej przedstawiono pobudzanie częstotliwościami wysokotonowymi, wskazując, jak często w czasie 1 sekundy proces przechodzi z najwyższej częstotliwości 32.768 Hz do najniższej częstotliwości 4.096 i z powrotem. Oznacza to, iż nie jest to klasyczna metoda terapeutyczna pobudzania prądem elektrycznym.
  • 0,1 - 1,5Hz fizjologiczne skurcze mięśni w celu zapobiegania zakrzepicy, aktywacja naturalnej pompy mięśniowej,stymulacja mięśni osłabionych
  • 3 Hz stymulacja lipolizy (redukcja tłuszczu)
  • 10 Hz zwężenie naczyń, leczenie obrzęku, zmniejszenie przekrwienia
  • 20 Hz silna stymulacja mięśni poprzez skurcz tężcowy
  • 100 Hz zmniejszenie bólu zgodnie z zasadą przeciwnego drażnienia.
 • Częstotliwość 100 Hz jest ważna z terapeutycznego punktu widzenia. Stosowana jest do zmniejszania dolegliwości bólowych u pacjenta, co umożliwia wykonywanie ćwiczeń ruchowych, oraz dodatkowo motywuje pacjenta. Efekt znieczulenia/relaksacji poprzez "counterirritation".

14.3. Zalety SimulFAM® X

Wskazania dla SimulFAM® X pokrywają się ze wskazaniami dla klasycznej elektroterapii

ALE:

 • działanie na znacznie wyższym poziomie energetycznym
 • automatycznie daje pacjentowi korzyści płynące z SimulFAM® I (przyspieszenie metabolizmu)

Inne ważne cechy:

 • Dzięki dowolnemu kształtowaniu pasma skanowanych częstotliwości możliwa jest znacznie bardziej efektywna i komfortowa dla pacjenta stymulacja
 • Możliwość regulacji charakterystyki (skoku) SimulFAM® X

14.4. A oto przykłady kształtowania charakterystyki:

Nachylenie charakterystyki
SimulFAM® X

Nachylenie charakterystyki
SimulFAM® X

Stymulacja paradoksalna
(Paradox Stimulation)

Zalety:

 • Bardzo łagodna i komfortowa stymulacja
 • prawie takie samo działanie energetyczne jak w SimulFAM® I

 

Nachylenie charakterystyki
SimulFAM® X

Stymulacja częstotliwościowa
-horyzontalna

W dalszej części dokumentu zajmiemy się typowymi przykładami zastosowania poznanych metod.

Kategorie

^ Top