"Współczesne tendencje w światowej terapii fizykalnej", Kołobrzeg 6 - 11 IV 2002

Szkolenie organizowane przy współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Omawiano między innymi: terapię ENERGOTONOWA®, zastosowanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej, zjawisko bio-feedback'u jako nowoczesnej metody psychoregulacyjnej. Odbył się również wykład na temat ELEKTROFONOFOREZY® - nowej metody terapii ultradźwiękowej skojarzonej z elektroterapią.Na szkoleniu w Kołobrzegu kontynuowano temat laseroterapii rozpoczęty w Rabce w roku 2001. Wykłady i ćwiczenia prowadzili znani i cenieni naukowcy i wykładowcy: dr Jan Blecharz, dr n. med. Andrzej Dyszkiewicz, dr n. med. Wojciech Glinkowski, dr Jolanta Dudek, mgr Grzegorz Głąb, mgr Marek Mindak oraz mgr Jerzy Tomczyński oraz dr n. med. Hans Ulrich May z Niemiec - twórca terapii ENERGOTONOWEJ®.

Kategorie

^ Top