Terapia Energotonowa

Spis treści

1. Czym jest terapia energotonowa®?

Terapia energotonowa jest to nowa forma elektroterapii. Stanowi zasadniczy krok naprzód w zakresie zastosowań i skutków terapeutycznych.

Dlaczego?

 • Efekty niestymulacyjne (Non-stimulatory effects) - wpływ na metabolizm.
  Standardowa elektroterapia pobudza nerwy i mięśnie, natomiast głównym celem terapii energotonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm komórek.
 • 100 - krotnie większa dawka wprowadzanej energii, niż w klasycznej elektroterapii
 • Równoczesna terapia miejscowa i ogólnoustrojowa witalizacja w porównaniu z tylko lokalnymi zabiegami w klasycznej elektroterapii
 • Podstawowe znaczenie mają oscylacje struktur komórkowych, a nie jedynie przepływ prądu znany z klasycznej elektroterapii

Różnice między standardową elektroterapią a terapią energotonową widoczne są w działaniu, technologii i praktycznym użyciu.

Działanie:

Różnice dotyczą dwóch głównych mechanizmów działania terapii energotonowej:

 • Po pierwsze wprowadza energię do ciała podwyższając potencjał energetyczny komórki.
 • Po drugie wprawia struktury komórkowe w oscylacje w celu normalizacji metabolizmu.

Technologia:

Z technicznego punktu widzenia w klasycznej elektroterapii mamy do czynienia z modulacją w amplitudzie, czyli modulowane jest natężenie prądu, a częstotliwość jest stała lub też stosuje się samą modulację częstotliwości pomiędzy 0 a 200 Hz w zakresie częstotliwości niskiej oraz najczęściej 4.000 Hz w zakresie częstotliwości średniej. W terapii energotonowej amplituda i częstotliwość są modulowane jednocześnie. Im wyższa częstotliwość tym więcej energii może być wprowadzone zależnie od indywidualnego progu "threshold" elektrycznej wrażliwości pacjenta.

Efekt równoczesnej modulacji częstotliwości i amplitudy w dalszej części tego dokumentu będzie nazywany SimulFAM® i. Litera "i" oznacza intensywność - natężenie, które wzrasta równocześnie ze wzrostem częstotliwości. W terapii energotonowej urządzenie HiToP® generuje częstotliwości pomiędzy 4.096 a 32.768 Hz.

Użycie w praktyce:

Terapia energotonowa różni się praktycznie w dwóch kolejnych aspektach:

 • Klasyczna elektroterapia jest stosowana w czasie od 5 do 10 minut natomiast terapia energotonowa przez 60 minut.
 • Zasadą klasycznej elektroterapii jest stosowanie jednego kanału i dwóch elektrod. W terapii energotonowej mogą równocześnie działać nawet 4 kanały z najmniej 10 elektrodami.

2. Rezultaty terapii energotonowej.

Główne efekty działania:

 • Wprowadzenie energii do ciała uaktywnia komórki i witalizuje organizm.
 • Wywołanie rezonansu w celu pobudzenia komórek i struktur komórkowych do drgań, które mają na celu usprawnienie procesów metabolicznych i zmniejszenie bólu.
Sumaryczne wyniki dla 4 podstawowych wskazań

Rezultaty terapii w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych

(Przykłady zastosowania terapii energotonowej w różnych schorzeniach zostaną szczegółowo omówione w dalszej części tego dokumentu)

Kategorie

^ Top