Terapia Energotonowa (R)

główne założenia metody

1. Czym jest terapia energotonowa®?

Terapia energotonowa jest to nowa forma elektroterapii. Stanowi zasadniczy krok naprzód w zakresie zastosowań i skutków terapeutycznych.

Dlaczego?

 • Efekty niestymulacyjne (Non-stimulatory effects) – wpływ na metabolizm.
  Standardowa elektroterapia pobudza nerwy i mięśnie, natomiast głównym celem terapii energotonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm komórek.
 • 100 – krotnie większa dawka wprowadzanej energii, niż w klasycznej elektroterapii
 • Równoczesna terapia miejscowa i ogólnoustrojowa witalizacja w porównaniu z tylko lokalnymi zabiegami w klasycznej elektroterapii
 • Podstawowe znaczenie mają oscylacje struktur komórkowych, a nie jedynie przepływ prądu znany z klasycznej elektroterapii
Różnice między standardową elektroterapią a terapią energotonową widoczne są w działaniu, technologii i praktycznym użyciu.

Działanie:

Różnice dotyczą dwóch głównych mechanizmów działania terapii energotonowej:
 • Po pierwsze wprowadza energię do ciała podwyższając potencjał energetyczny komórki.
 • Po drugie wprawia struktury komórkowe w oscylacje w celu normalizacji metabolizmu.

Technologia:

Z technicznego punktu widzenia w klasycznej elektroterapii mamy do czynienia z modulacją w amplitudzie, czyli modulowane jest natężenie prądu, a częstotliwość jest stała lub też stosuje się samą modulację częstotliwości pomiędzy 0 a 200 Hz w zakresie częstotliwości niskiej oraz najczęściej 4.000 Hz w zakresie częstotliwości średniej. W terapii energotonowej amplituda i częstotliwość są modulowane jednocześnie. Im wyższa częstotliwość tym więcej energii może być wprowadzone zależnie od indywidualnego progu „threshold” elektrycznej wrażliwości pacjenta.
Efekt równoczesnej modulacji częstotliwości i amplitudy w dalszej części tego dokumentu będzie nazywany SimulFAM® i. Litera „i” oznacza intensywność – natężenie, które wzrasta równocześnie ze wzrostem częstotliwości. W terapii energotonowej urządzenie HiToP® generuje częstotliwości pomiędzy 4.096 a 32.768 Hz.

Użycie w praktyce:

Terapia energotonowa różni się praktycznie w dwóch kolejnych aspektach:
 • Klasyczna elektroterapia jest stosowana w czasie od 5 do 10 minut natomiast terapia energotonowa przez 60 minut.
 • Zasadą klasycznej elektroterapii jest stosowanie jednego kanału i dwóch elektrod. W terapii energotonowej mogą równocześnie działać nawet 4 kanały z najmniej 10 elektrodami.

2. Rezultaty terapii energotonowej.

Główne efekty działania:

 • Wprowadzenie energii do ciała uaktywnia komórki i witalizuje organizm.
 • Wywołanie rezonansu w celu pobudzenia komórek i struktur komórkowych do drgań, które mają na celu usprawnienie procesów metabolicznych i zmniejszenie bólu.
Sumaryczne wyniki dla 4 podstawowych wskazań
Rezultaty terapii w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych (Przykłady zastosowania terapii energotonowej w różnych schorzeniach zostaną szczegółowo omówione w dalszej części tego dokumentu)

5. Charakter działania terapii energotonowej

Klasyczna elektroterapia odnosi sukcesy od ponad 150 lat. Typowe zastosowania: terapia poprzez stymulację nerwów i mięśni, czyli generowanie potencjałów czynnościowych.
Efekty niestymulacyjne w elektroterapii, zwłaszcza prądów średniej częstotliwości są znane i udowodnione naukowo. Ale nie były używane w sposób świadomy.
Efektywne i świadome wykorzystanie tych zjawisk stało się możliwe dzięki nowej koncepcji terapii energotonowej.

6. Efekty elektroterapii średniej częstotliwości

Materiały źródłowe

 • Normalisierung der Leukozytenzahl VERAGUTH & SEYDERHELM. (1913 und 1914)
 • Normalisierung der Eingeweidemotorik (bei für die quergestreifte Muskulatur bzw. die sie innervierenden motorischen Nerven unterschwelliger Applikation!) KOEPPEN (1935), FIEDLER (1960)
 • Antiasthmatische Wirkungen
  POLSTER (1965)
 • Förderung der Knochenheilung
  LAABS et al. (1982), MAY et al. (1985)
 • Unterstützung der Leberfunktion bei experimenteller toxischer Hepatitis
  NIKOLOVA (1980)
 • Normalisierung des Zellwachstums bei wachstumsgehemmten Fibrozytenkulturen
  HÖNES (1983)
 • Beeinflussung der Adenylzyklase
  BRIGHTON & TOWNSEND (1986), KORENSTEIN et al. (1984), NOSZVAI-NAGY et al.(1992)
 • Normalisierung der Muskeltrophik und der Enzymkonzentration trotz fehlender Muskelkontraktionswirkungen in denervierten Muskeln
  NIKOLOVA & DAVIDOV (1978) bzw. LAABS et al. (1982)
 • Normalisierende Wirkungen auf pathologische Kalkablagerungen im Gewebe, z. B. bei Periarthropathien
  NIKOLOVA (1970)
 • Vermehrung und Vergrößerung der Mitochondrien in Zellkulturen
  KOMITOWSKI & EHEMANN (1990)
 • Diffusionsfördernde Wirkungen
  EHMEN (1990)
 • Förderung der Wundheilung- bzw. der Regeneration
  MEYER (1952), NIKOLOVA (1970, 1971, 1987)

Temat

 • Normalizacja liczby leukocytów
 • Normalizacja gry naczyniowej (aplikacja podprogowa)
 • Efekty antyastmatyczne
 • Przyspieszenie kostnienia (leczenie opóźnionego zrostu kości)
 • Usprawnienie funkcji wątroby (podczas eksperymentalnie wywołanego zapalenia wątroby)
 • Normalizacja wzrostu fibrocytów
 • Wpływ na cyklazę adenylową
 • Normalizacja trofiki mięśni i koncentracji enzymów w mięśniach, przy braku skurczów mięśni odnerwionych
 • Efekt normalizacyjny w przypadku patologicznego zwapnienia tkanki przy zapaleniu okołostawowym
 • Zwiększenie liczby i wielkości mitochondriów w kulturach komórkowych
 • Usprawnienie dyfuzji
 • Przyspieszenie gojenia ran i regeneracji

7. Mechanizm działania zmiennego pola elektrycznego na organizm człowieka

 • Wielopłaszczyznowe efekty działania niestymulacyjnego zmiennego pola elektrycznego średniej częstotliwości
 • Wiele złożonych reakcji biochemicznych
 • Generalnie: działanie normalizacyjne
ALE…
 • Klasyczna elektroterapia nie wykorzystuje tych efektów
PROBLEM:
 • Co zrobić, aby optymalnie wykorzystywać te efekty ???
 • Fizyczny mechanizm działania
 • W jaki sposób zmienne pole elektryczne dostarcza energię do ciała?
 • Działanie na cząsteczki tylko obdarzone ładunkiem
 • Cząsteczki zaczynają drgać w rytm zmian pola elektrycznego

7.1. Fizyczny mechanizm działania I

 • Efekt „potrząsania”
  – działanie na swobodne cząsteczki naładowane
 • Wibracja-rotacja
  – działanie na dipole (przede wszystkim cząsteczki wody)
  – poprawa własności rozpuszczających wody

7.2. Fizyczny mechanizm działania II

 • Efekt wibracji – „washing machine effect” w otoczeniu naładowanych cząsteczek
 • Deformacja
  – wytwarzanie cAMP, naśladowanie hormonów

8. Typowe efekty terapii energotonowej

 • Wprowadzenie energii w celu aktywowania komórek i witalizacji ciała
 • Zwiększenie ilości i rozmiaru mitochondriów (training effect)
 • Wykorzystanie zjawiska rezonansu do wprawienia w oscylacje struktur komórkowych i tkanek w celu poprawy metabolizmu i zmniejszenia bólu
 • Poprawa dyfuzji mediatorów bólu i substancji odżywczych

9. Podstawowe wskazania do terapii energotonowej

Zabiegi na całe ciało:ji ciała
 • Rewitalizacja w stanach ogólnego wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz chorobach przewlekłych
 • Zabieg wykonywany zwykle równolegle z aplikacjami lokalnymi
Zabiegi miejscowe:
 • Przewlekłe schorzenia stawów, zwłaszcza choroba zwyrodnieniowa (artroza kolan)
 • Zespół bolesnego barku i ramienia
 • Bóle kręgosłupa
 • Migreny
 • Otwarte rany i oparzenia, owrzodzenia
 • Bóle pooperacyjne

10. Przyczyny wysokiej skuteczności terapii energotonowej

 • Maksymalizacja efektów fizycznych
  -> -> -> Wprawienie w oscylacje jak największej liczby cząsteczek
 • Wykorzystywanie właściwych częstotliwości
  -> -> -> Rezonans cząsteczek różnej wielkości
 • Maksymalizacja ilości energii (w formie zmiennego pola elektrycznego), wprowadzanej do ciała pacjenta
Problem: jaki jest maksymalny tolerowany przez pacjenta poziom energii (napięcia, natężenia prądu)?
Wykres progu wrażliwości na prąd

Wykres progu wrażliwości na prąd
– zakres działania terapii energotonowej

 • Krzywa progowa elektrycznej wrażliwości określa jaka ilość energii może zostać wprowadzona do ciała. Im wyższa jest częstotliwość, tym więcej energii może być wprowadzone do tkanek oraz więcej energii organizm człowieka może tolerować.
 • Celem jest przekazanie do ciała tak dużo energii, jak tylko jest to możliwe. Efekt ten może być osiągnięty dzięki zastosowaniu odpowiednio wysokiej częstotliwości. W terapii energotonowej wykorzystuje się częstotliwość w zakresie od 4.096 do 32.768 Hz. Bezpośrednio do ciała dostarczane jest do 5.000mWat energii.
 • Terapia energotonowa zwiększa ilość i rozmiar mitochondriów, zwanych energetycznymi „stacjami mocy”.
 • Po terapii pacjent czuje się wypoczęty (orzeźwiony), jak po długim spacerze.
 • Energia może być wprowadzana dwoma sposobami: lokalnie na powierzchnię która jest poddawana zabiegowi oraz równocześnie na całe ciało.
 • Witalizacja całego ciała jest bardzo istotna, gdyż choroba rzadko jest ograniczona tylko jednej części ciała. Wzmacniana jest odporność całego organizmu.
Te idee stanowią podstawę nowej terapii nazwanej terapią energotonową.

11. SimulFAM® i = Simultaneous Frequency and Amplitude Modulation

 • Pojęcie krzywej progowej
 • Czym metoda SimulFAM® i różni się od klasycznej elektroterapii
 • Znajdowanie krzywej progowej

11.1. Krzywa progowa

eżeli natężenie przy wybranej częstotliwości przekracza krzywą progową, są generowane potencjały czynnościowe

 • Krzywa progowa wrażliwości w praktyce:
  – Pacjent zaczyna odczuwać mrowienie
  – Mięśnie zaczynają drgać

11.2. Indywidualne krzywe progowe

Przebieg krzywej progowej:

 • zależy od indywidualnych cech osobniczych
 • zależy od części ciała

11.3. Przypadek elektrostymulacji klasycznej

Klasyczna elektrostymulacja poprzez modulację amplitudy:

stymulacjawertykalna(vertical stimulation)

11.4. Znajdowanie krzywej progowej dla SimulFAM® i. Pełne dopasowanie do danego pacjenta!

Znajdowanie krzywej progowej dla SimulFAM® i.
Cel:
Pełne dopasowanie do danego pacjenta!

11.5. SimulFAM® i. Przystosowanie do krzywej progowej

SimulFAM® i – przystosowanie do krzywej progowej. 3 oktawy w 72 ćwierćtonowych krokach, co sekundę każdy.

12. Charakterystyczne cechy SimulFAM® i

 • Brak stymulacji mięśni
  – Polepszenie metabolizmu
  – Przyspieszenie dyfuzji
  – Efekt wibracji i drgania
  – Poprawa procesów enzymatycznych
  – Efekt naśladujący działanie hormonów
 • Usuwanie bólu poprzez dystrybucję mediatorów bólu
 • Rewitalizacja

Wyższe częstotliwości

 • Redukowanie impedancji skóry
 • Zwiększenie przekazywanej energii

Skanowanie równolegle do krzywej progowej

 • Aplikowanie maksymalnej dawki energii przy braku odczuć negatywnych

Skanowanie w zakresie trzech oktaw

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa zjawiska rezonansu

13. Zjawisko rezonansu

13.1. Stan początkowy:

Cząsteczki naładowane (molekuły, struktury komórkowe, …) różnych rozmiarów bez przyłożonego zmiennego pola elektrycznego (stan początkowy)

13.2. Rezonans.- częstotliwość średnia:

Zaczynają wpadać w rezonans coraz większe cząsteczki

13.3. Częstotliwość maleje:

Cząsteczki średniej wielkości wpadają w rezonans

13.4. Częstotliwość maleje nadal:

Zaczynają wpadać w rezonans coraz większe cząsteczki

13.5. Częstotliwość rośnie:

13.6. Częstotliwość rośnie nadal:

13.7 ...

13.8. Częstotliwość osiąga wartość maksymalną:

 • Drgania różnych cząsteczek w tkance prowadzą do wielu efektów. Jednym z nich jest zwiększenie transportu mediatorów bólu i zapalenia oraz bardzo pozytywne działanie na transport czynników odżywczych i szkodliwych produktów przemiany materii.
 • W wyniku powyższych działań następuje usprawnienie procesów metabolicznych, fagocytarnych oraz zmniejszenie bólu.

14. SimulFAM® X

14.1. Najbardziej charakterystyczne cechy metody:

 • Krzywa progowa jest przecinana (dlatego „X” w nazwie metody)
 • Dzięki funkcji SimulFAM®X mogą być pobudzane również nerwy i mięśnie – efekt „żółty” („yellow effect”)
 • Główna zaleta SimulFAM ® i- efekt „zielony” (“green” effect) zawsze obecny !!! Występuje w związku ze zmianami zakresu częstotliwości prądu zmiennego.
A jak to wygląda na wykresie intensywności w funkcji częstotliwości?
 • Skanowanie od 4 096 Hz do 32 768 Hz
 • 3 oktawy od C do C
 • Natężenie wyraźnie powyżej progu
 • Efekty „yellow” i „green”

14.2. Charakterystyka SimulFAM® X

 • Zgodnie z zasadą imitacji naturalnych funkcji i/lub zasadą blokady wyładowań poprzez „znużenie”

  • Poniżej przedstawiono pobudzanie częstotliwościami wysokotonowymi, wskazując, jak często w czasie 1 sekundy proces przechodzi z najwyższej częstotliwości 32.768 Hz do najniższej częstotliwości 4.096 i z powrotem. Oznacza to, iż nie jest to klasyczna metoda terapeutyczna pobudzania prądem elektrycznym.
   • 0,1 – 1,5Hz fizjologiczne skurcze mięśni w celu zapobiegania zakrzepicy, aktywacja naturalnej pompy mięśniowej,stymulacja mięśni osłabionych
   • 3 Hz stymulacja lipolizy (redukcja tłuszczu)
   • 10 Hz zwężenie naczyń, leczenie obrzęku, zmniejszenie przekrwienia
   • 20 Hz silna stymulacja mięśni poprzez skurcz tężcowy
   • 100 Hz zmniejszenie bólu zgodnie z zasadą przeciwnego drażnienia.
  • Częstotliwość 100 Hz jest ważna z terapeutycznego punktu widzenia. Stosowana jest do zmniejszania dolegliwości bólowych u pacjenta, co umożliwia wykonywanie ćwiczeń ruchowych, oraz dodatkowo motywuje pacjenta. Efekt znieczulenia/relaksacji poprzez „counterirritation”.

14.3. Zalety SimulFAM® X

 • Wskazania dla SimulFAM® X pokrywają się ze wskazaniami dla klasycznej elektroterapii

  ALE:

  • działanie na znacznie wyższym poziomie energetycznym
  • automatycznie daje pacjentowi korzyści płynące z SimulFAM® I (przyspieszenie metabolizmu)

  Inne ważne cechy:

  • Dzięki dowolnemu kształtowaniu pasma skanowanych częstotliwości możliwa jest znacznie bardziej efektywna i komfortowa dla pacjenta stymulacja
  • Możliwość regulacji charakterystyki (skoku) SimulFAM® X

14.4. A oto przykłady kształtowania charakterystyki:

 • Nachylenie charakterystyki
 • SimulFAM® X

Nachylenie charakterystyki
SimulFAM® X

Stymulacja paradoksalna
(Paradox Stimulation)

Zalety:

 • Bardzo łagodna i komfortowa stymulacja
 • prawie takie samo działanie energetyczne jak w SimulFAM® I
Nachylenie charakterystyki SimulFAM® X Stymulacja częstotliwościowa -horyzontalna
W dalszej części dokumentu zajmiemy się typowymi przykładami zastosowania poznanych metod.

15. Typowe zastosowania przeciwbólowe

 • Dystrybucja mediatorów bólu. Zawsze występuje przy terapii bolesnego obszaru z wykorzystaniem SimulFAM® i
 • Counter irritation (zasada przeciwnych podrażnień). W celu szybkiego uwolnienia pacjenta od bólu, należy poddać terapii (dodatkowo, osobny kanał), z użyciem SimulFAM® X 100Hz bolesny obszar, wzdłuż przebiegu nerwu (pomiędzy bolesnym miejscem a CNS)
 • Pseudoblok. Aby uwolnić pacjenta od bólu na pewien czas, należy zastosować zabieg na bolesnym miejscu z wykorzystaniem SimulFAM® i z ustaloną częstotliwością na 12 kHz, w ostatnich 10 – 15 minutach normalnej terapii.
 • Blok nerwu. Wyłącznie dla bardzo doświadczonych użytkowników aparatury do terapii energotonowej

16. Typowy zabieg

 • Typowe zastosowanie
  – 1 kanał dla zabiegów na całe ciało (praktycznie zawsze !!!)
  – pozostałe kanały do zabiegów lokalnych
  np.: 2 dwa kanały do leczenia artrozy kolan
  np.: 1 kanał do terapii zespołu bólowego bark-ramię
 • Możliwe jest również prowadzenie terapii jednocześnie dwóch pacjentów
  – Dla każdego pacjenta dwa obwody:
  zabieg na całe ciało
  1 zabieg lokalny
 • Teoretycznie możliwy jest zabieg jednocześnie na 4 pacjentach
Wracamy teraz do aparatu zaprojektowanego specjalnie do prowadzenia terapii energotonowej jakim jest wspomniany na początku HiToP®. Proszę czytając ten opis przypomnieć sobie omówione wcześniej charakterystyki.

17. Jak używać aparatu HiToP® (typowe zabiegi)

 • Włączyć aparat
 • Podłączyć czerwony kabel główny i kable pacjenta do gniazda kanału 1
 • Przymocować 4 lub 5 elektrod do pacjenta, w celu zabiegu na całe ciało z użyciem SimulFAM i
 • Wybrać SimulFAM i
 • Podwyższać natężenie przy niskiej częstotliwości (4 kHz), tak aby pacjent zaczął odczuwać delikatne mrowienie (powinno to być przyjemne dla pacjenta)
 • Nacisnąć przycisk kontynuacji
 • Podwyższać natężenie przy wysokiej częstotliwości (16 kHz), tak aby pacjent zaczął odczuwać delikatne mrowienie (powinno to być przyjemne dla pacjenta)
 • Nacisnąć przycisk kontynuacji, a zabieg na kanale 1 automatycznie się rozpocznie
 • Podłączyć zielony kabel główny i kable pacjenta do gniazda kanału 2
 • Przymocować elektrody do pacjenta stosownie do planowanego zabiegu i nastawić żądany rodzaj pracy (odpowiednie SimulFAM)
 • Rozpocząć zabieg
 • Czynności powtórzyć w odniesieniu do pozostałych kanałów

20.1. Podstawowa procedura terapeutyczna

Opisane efekty działania terapii energotonowej osiągane są poprzez trzy następujące sposoby aplikacji:

Aplikacja 1: Leczenie miejscowe uaktywniające lokalnie komórki za pomocą SimulFAM® i.

Aplikacja 2: Zastosowanie lokalnego lub centralnego ułożenia elektrod dla zmniejszenia bólu za pomocą SimulFAM®X 100Hz

Aplikacja 3: Zastosowanie elektrod na całe ciało dla uaktywnienia komórek całego organizmu za pomocą SimulFAM®i.

 • Elektrody są załączane w wyżej przedstawionej kolejności. Natężenie prądu w działających jednocześnie kanałach jest także regulowane w tej samej kolejności. Oznacza to, iż ogólna witalizacja jest podłączana zawsze jako ostatnia.
 • Wszystkie trzy rodzaje aplikacji mogą być stosowane równocześnie. Czas trwania terapii wynosi 60 minut. Każdy z czterech kanałów może być użyty do każdego rodzaju aplikacji – kanały są w pełni niezależne i uniwersalne.
 • Zabieg z użyciem SimulFAM®i jest leczeniem przyczynowym o charakterze lokalnym, jednak zawsze należy go łączyć z zabiegiem witalizującym całego ciała. Zasadą jest przeprowadzenie 10 sesji zabiegowych w celu osiągnięcia długotrwałego efektu terapeutycznego.
 • Leczenie za pomocą SimulFAM®X 100 Hz jest leczeniem objawowym osiągającym natychmiastową częściową ulgę lub całkowite uwolnienie od bólu. Zabieg jest wykonywany lokalnie na punkty bólowe albo segmentarnie na poziomie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego w celu redukcji bólu zgodnie z zasadą przeciwnego podrażnienia „counter irritation”.

20.1. Warunki i akcesoria

 • W terapii energotonowej wskazane jest wykonywanie zabiegów w osobnym pomieszczeniu (kabina). Kozetka dla pacjenta powinna mieć co najmniej 80 cm szerokości. Na lewo od kozetki musi być wystarczająco dużo miejsca na stolik do urządzenia o szerokości 70 cm.
 • Przydatna jest poduszeczka dla wsparcia nóg, jak również podparcie szyi i głowy, w celu relaksacji. Po ustawieniu natężenia prądu pacjent powinien być przykryty kocem.
 • W przypadku leczenia pleców pacjent powinien być ubrany w elastyczny podkoszulek. Jeżeli jest możliwe, kobiety nie powinny być ubrane w rajstopy czy pończochy, gdyż elektrody muszą być umiejscowione także na stopach.
 • Zabiegi trwają około 60 minut. Dlatego też na jeden zabieg należy przeznaczyć 80 do 90 minut, aby dać pacjentowi wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się.
 • UWAGA: Przed rozpoczęciem zabiegu pacjent powinien opróżnić pęcherz, gdyż często pobudzone jest wytwarzanie moczu.
 • Po dostosowaniu natężenia większość pacjentów śpi podczas terapii całe 60 minut. Niektórzy słuchają muzyki relaksacyjnej przez słuchawki, które są na wyposażeniu aparatu. Po 60 minutach pacjent jest budzony przez gong aparatu albo delikatnie przez terapeutę wykonującego zabieg. Konieczne jest wykonanie serii przeciętnie 10 zabiegów, najlepiej 3 sesje na tydzień (co drugi dzień)jednakże najlepsze rezultaty można uzyskać stosując zabiegi codziennie.
 • W niektórych przypadkach na samym początku terapii może wystąpić pogorszenie samopoczucia i nasilenie objawów, co jest sygnałem, iż terapia osiąga swój cel. Zabiegów nie należy przerywać, lecz kontynuować następnego dnia.
 • Najważniejsza jest prawidłowa diagnoza, co wraz z dokładną lokalizacją miejsca bólu jest bardzo ważne dla efektywnego leczenia.

20.2. Główne wskazania do terapii energotonowej

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
 • Zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego
 • Zespół bólowy kręgosłupa szyjnego
 • Zespół bólowy kręgosłupa piersiowego
 • Zespół bolesnego barku
 • Łokieć tenisisty
 • Bóle pourazowe i pooperacyjne
 • Odleżyny, otwarte rany
 • Obrzęki
 • Stres fizyczny, psychiczny i stany wyczerpania
 • Leczenie odświeżające dla polepszenia witalizacji
 • Mogą być również leczeni pacjenci z żylakami, metalowymi implantami oraz endoprotezami.

20.3. Przeciwwskazania

Pacjenci z ogólnymi infekcjami gorączkowymi, lokalnymi infekcjami bakteryjnymi, rozrusznikami serca i kobiety w ciąży.

21. Opis zabiegu na cale ciało

Zabieg na całe ciało (ogólna witalizacja) jest często wykonywany, poniżej umieszczony jest jego szczegółowy opis.
 • Cztery duże giętkie elektrody są zwilżane sprayem Aloe Vera, dzięki czemu elektrody mają optymalny kontakt ze skorą. Korzystanie ze sprayu Aloe Vera jest uzasadnione tym, że substancja ta pozwala na długotrwałe nawilżenie skóry. Jest to naturalny produkt wykonany z soku drzewa palmowego.
 • Pod każdą podeszwową częścią stopy i na zewnątrz obu przedramion – giętkie gumowe elektrody mogą być przymocowane elastyczną taśmą.
 • Elektrody za posrednictwem kabli są podłączone do jednego z czterech kanałów. Nie istotne jest, który kanał jest używany. Preferowane jest, aby czarne wtyczki były podłączone do elektrod na podeszwowych częściach stóp a białe do elektrod na przedramionach.
 • Zabieg całego ciała SimulFAM®i 60 minut
  Cztery kable połączeniowe dla czterech kanałów
  • I = czerwony
  • II = zielony
  • III = żółty
  • IV = niebieski
 • Jeden z kanałów (np. I – czerwony, jest podłączony maksymalnie czterema elektrodami do białych wtyczek i dwiema do czarnych wtyczek.
 • W przypadku zabiegu ogólnej witalizacji jedna biała wtyczka nie jest używana.
 • W takim ułożeniu elektrod energia przepływa przez ciało. Od przedramion do stóp. Pobudzane są komórki całego ciała.
 • Wybieramy funkcję SimulFAM®i.
 • Na początku maksymalna ilość energii, która może być tolerowana przez pacjenta jest regulowana na niższych częstotliwościach 4 096 Hz. Pacjent odczuwa lekkie, nieznaczne mrowienie, które jest bardzo przyjemne. Po kilku sekundach pacjent przyzwyczaja się do stosowanej energii, więc intensywność może być zwiększona. Jest to ważne, gdyż im więcej energii jest dostarczane do ciała, tym lepszy będzie efekt terapeutyczny.
 • Następnie ilość energii może być wyregulowana także dla średnich częstotliwości 16 384 Hz, do momentu aż uczucie mrowienia jest wyczuwalne i miłe dla pacjenta.
 • Teraz spektrum częstotliwości przechodzi automatycznie od 16 384 Hz do 32 768 Hz w ćwierćtonowych krokach. Zmniejsza się od 32.768 Hz do 4 096 Hz i wzrasta ponownie do 32 768 Hz.
 • Każdy taki cykl trwa w sumie 144 sekundy.
 • Wraz z rosnącą częstotliwością wzrasta również ilość wprowadzonej energii, aż do maksymalnej wartości 5 000 mW.
 • Jako konsekwencja, od pewnej częstotliwości, która jest różna dla każdego pacjenta, intensywność wyrażona w mW zachowuje stałą wartość.
 • Po 60 minutach energia automatycznie jest zmniejszana do zera. Istnieje również możliwość redukowania energii manualnie. Korzystne jest, aby pacjent nie był budzony przez automatyczny gong w urządzeniu. Punkt czasowy może zostać określony indywidualnie przez terapeutę.
 • Ważne: Regulacja intensywności zabiegu na cale ciało powinna nastąpić zawsze jako ostatnia, po wyregulowaniu ewentualnych aplikacji miejscowych.

22. Ogólne i lokalne zmniejszenie bólu według zasady przeciwnego podrażnienia SimulFAM®X 100 Hz

 • Zmniejszenie bólu dzięki SimulFAM®X 100 Hz jest istotną częścią terapii.
 • Ten objawowy efekt przeciwbólowy ma miejsce do czasu zadziałania leczenia przyczynowego, jakim jest SimulFAM®i.
 • Informacja bólowa jest przekazywana do mózgu poprzez nerwy czuciowe. Stosując zasadę przeciwnego drażnienia SimulFAM®X 100 Hz 100 impulsów na sekundę wysyłanych jest do mózgu poprzez nerwy czuciowe. Ta informacja nakłada się na informację bólową, dlatego też mózg gubi się w tej wielkiej ilości informacji i ma zakłócony odbiór informacji o bólu.
 • Działanie przeciwbólowe odbywa jest lokalnie podczas miejscowego zabiegu albo ogólnie w szyjnym odcinku rdzenia kręgowego.
 • W zależności od rozpoznania zalecane jest działanie lokalne lub centralne (ogólne).
 • Zaletą ogólnego działania przeciwbólowego w szyjnym odcinku rdzenia kręgowego jest fakt, iż cała informacja o bólu zlokalizowanym poniżej jest blokowana i nie dociera do mózgu.
 • U pacjentów w objawami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego, widoczne jest ogólne zmniejszenie bólu, jako że objawy bólowe mogą być bardzo obszernie zlokalizowane. Energia przepływa z jednego końca kręgosłupa do drugiego.
 • U pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych lokalne zmniejszenie bólu widoczne jest przy zastosowaniu SimulFAM®X 100 Hz. Ilość energii jest dostosowana do tolerowanej stymulacji, od elektrody na przedniej części uda do elektrody na umiejscowionej na łydce.

22.1. Zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych

Pacjent próbuje uniknąć bólu zmieniając postawę i unikając obciążenia chorej kończyny, dlatego też często w artretyźmie kolan występuje uczucie bólu w kolanie, które aktualnie nie jest objęte zmianą chorobową. Zaleca się wykonanie zabiegu również na zdrowe kolano.

Technika aplikacji

 1. kanał czerwony całe ciało ( SimulFAM®i)
 2. kanał zielony po jednej elektrodzie bocznie i przyśrodkowo na chory staw kolanowy (SimulFAM®i)
 3. kanał żółty jedna elektroda pionowo na przedniej, środkowej części uda, druga elektroda na środku łydki chorej kończyny dolnej (SimulFAM®X 100 Hz)
 4. kanał niebieski po jednej elektrodzie bocznie i przyśrodkowo na zdrowy staw kolanowy (SimulFAM®i)

22.2. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego

U pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego obserwowane są nie tylko dolegliwości bólowe samego biodra, ale również zmiany postawy ciała pacjenta próbującego uniknąć bólu, zmiany statystyki ciała oraz dolegliwości kręgosłupa. W takiej sytuacji proponuje się leczenie podobne, jak w przypadku dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Technika aplikacji

 1. kanał czerwony całe ciało ( SimulFAM®i)
 2. kanał zielony po jednej elektrodzie zewnętrznie na wysokości prawej i lewej głowy kości udowej (SimulFAM®i)
 3. kanał żółty jedna elektroda grzbietowo na kręgosłupie na wysokości L3-L-5, dwie elektrody pionowo na przednich środkowych częściach ud (SimulFAM®X 100 Hz)

22.3. Zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego

W zespole bólowym kręgosłupa lędźwiowego ból często występuje nie tylko w tej okolicy, ale również może promieniować dodatkowo do kończyn dolnych.

Technika aplikacji

 1. kanał czerwony całe ciało (SimulFAM®i)
 2. kanał zielony dwie elektrody na brzuchu poprzecznie, jedna elektroda poprzecznie na dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa (SimulFAM®i)
 3. kanał żółty po jednej elektrodzie po obu stronach miednicy (SimulFAM®i)
 4. kanał niebieski jedna elektroda na kręgosłupie na wysokości L1 – L3, dwie elektrody na tylnej części uda chorej kończyny dolnej (tzn. wzdłuż promieniowania bólu) (SimulFAM®X 100 Hz).

22.4. Zespół bólowy bark - ramię

W związku z ograniczoną ruchomością oraz obawą przed wystąpieniem nagłego bólu przy wykonywaniu ruchów złożonych, pacjent z zespołem bólowym bark – ramię przyjmuje postawę ochroną przed bólem. Charakteryzuje się ona nieznacznym uniesieniem barku, głowa zgięta w stronę bólu, ramię w pozycji zgiętej. Taka postawa prowadzi do napięcia mięśni czworobocznego i równoległobocznego, jak również do niewłaściwej pozycji kręgosłupa szyjnego.

Technika aplikacji

 1. kanał czerwony całe ciało (SimulFAM®i)
 2. kanał żółty jedna elektroda na górnym odcinku kręgosłupa piersiowego, druga elektroda pionowo w górnej części ramienia (SimulFAM®X 100 Hz)
 3. kanał zielony elektrody samoprzylepne od przodu i od tyłu stawu barkowego (SimulFAM®i)
 4. kanał niebieski po dwie elektrody samoprzylepne po obu stronach kręgosłupa szyjnego na wysokości C6/7 i Th1 wzdłuż przebiegu wstępującej części mięśnia czworobocznego (SimulFAM®X 100 Hz).
Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu udało nam się przekazać założenia nowoczesnej metody terapeutycznej jaką jest TERAPIA ENERGOTONOWA® W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.
 1. Magdalena Wilk, Wojciech W. Fibiger, Bogusław Frańczuk „Zastosowanie terapii energotonowej w rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach tkanek miękkich stawu kolanowego.” Fizjoterapia Polska nr 2/2002.
 2. Mirosław Janiszewski, Andrzej Polak Ocena skuteczności terapii wysokotonowej (TWT) jako czynnika wspomagającego rehabilitację u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu.” Fizjoterapia Polska nr 1/2003.
 3. Piotr Wróbel, Rafał Trąbka, Beata Niedźwiedzka „Terapia energotonowa w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.” Fizjoterapia Polska nr 2/2003.
 4. Zbigniew Śliwiński, Bartłomiej Halat, Krzysztof Gieremek, Beata Ufniak, Jolanta Chmarek-Rojczyk „Terapia wysokotonowa w kompleksowym usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.” Fizjoterapia Polska nr 3/2003 (terapia wysokotonowa to starszy rodzaj terapii energotonowej).
 5. Anna Ziółkowska, Robert Ziółkowski, Zbigniew Śliwiński „Zastosowanie terapii energotonowej u pacjentek z zespołem przewlekłego bólu miednicznego”. Fizjoterapia Polska 2005.
 6. Anna Ziółkowska, Robert Ziółkowski, Zbigniew Śliwiński „Wpływ terapii energotonowej na torbiele jajnikowe u kobiet”. Fizjoterapia Polska 2005.
 7. Arleta Obałkowska „Terapia energotonowa w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego” Fizjoterapia 3/2003.
 8. Jolanta Dudek „Terapia Energotonowa” Ogólnopolski Przegląd Medyczny 11/2002.

Dane kontaktowe

Znajdź nas na mapie