"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" Zakopane, "Maria V", 27 XI - 2 XII 2010

Kolejne szkolenie z cyklu "Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie"
odbyło się w ośrodku "Maria V", w Zakopanem w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2010.

Czytaj więcej...

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie", Zakopane, 17 - 23 X 2009

Osiemnaste już szkolenie z cyklu "Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" odbyło się w dniach 17 - 23 października 2009 w ośrodku "Maria" w Zakopanem.

Czytaj więcej...

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" Przemyśl "Gloria" 18 - 24 VI 2009

Tym razem omawiano m. in. biostymulację laserową, terapię energotonową, niektóre zastosowania elektroterapii klasycznej, terapię polem magnetycznym, diatermie (ultradźwiękową, mikrofalową i krótkofalową) i krioterapię. Ponadto tematem były leki stosowane w fizjoterapii oraz nowoczesne systemy dynamicznej analizy ruchu i postawy ciała.

Czytaj więcej...

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" Kołobrzeg, ośrodek "Dozamel", 15 - 21 XI 2008

Tym razem tematami szkolenia były: biostymulacja laserowa, terapia energotonowa, niektóre zastosowania elektroterapii klasycznej, terapia polem magnetycznym, diatermie (ultradźwiękowa, mikrofalowa i krótkofalowa) i krioterapia. Omówiono też leki stosowane w fizjoterapii oraz nowoczesne systemy dynamicznej analizy ruchu i postawy ciała.

 • Szkolenie Kolobrzeg 2008_1
 • Odsłon: 1642
 • Szkolenie Kolobrzeg 2008_2
 • Odsłon: 1334
 • Szkolenie Kolobrzeg 2008_3
 • Odsłon: 1322
 • Szkolenie Kolobrzeg 2008_4
 • Odsłon: 1253

 

Targi "Rehabilitacja" Łódź 2008

Fotografie wykonane na stoisku EKO-Mediki na targach "Rehabilitacja" w Łodzi w roku 2008.

 • Rehabilitacja 2008_1
 • Odsłon: 1149
 • Rehabilitacja 2008_2
 • Odsłon: 1128
 • Rehabilitacja 2008_3
 • Odsłon: 1196
 • Rehabilitacja 2008_4
 • Odsłon: 1110

 

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie", Zakopane "U Kubika" 14 - 20 VI 2008

Podobnie jak na poprzednich szkoleniach poruszono cieszące się zainteresowaniem tematy: biostymulacja laserowa,terapia energotonowa, niektóre zastosowania elektroterapii klasycznej (terapia przeciwbólowa, stymulacja mięśni osłabionych), krioterapia i leki w fizjoterapii. Temetami dodatkowymi były m. in.: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, diatermia ultradźwiękowa, krótkofalowa i mikrofalowa; a także nowoczesne systemy dynamicznej analizy ruchu i postawy ciała w praktyce diagnostycznej.

Tak jak wszystkie szkolenia EKO - Mediki od pewnego czasu i ta impreza afiliowana była Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i wchodziła w zakres szkoleń wymaganych do specjalizacji.

Czytaj więcej...

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" Mikorzyn, ośrodek "Wityng" 20 - 26 X 2007

Na szkoleniu omawiano tematy takie jak: biostymulacja laserowa, terapia energotonowa, elektroterapia klasyczna (terapia przeciwbólowa, stymulacja mięśni osłabionych), krioterapia, leki w fizjoterapii, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, diatermia ultradźwiękowa, krótkofalowa i mikrofalowa,systemy dynamicznej analizy ruchu i postawy ciała w praktyce diagnostycznej.

Czytaj więcej...

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" Krynica, hotel "Panorama" 9 - 15 VI 2007

Było to kolejne z cyklu organizowanych pod wspólnym tematem szkoleń. Omówione i rozwinięte zostały zarówno poruszane wcześniej tematy, jak i tematyka zupełnie nowa. Do tej ostatniej zalicza się m. in. diatermia, terapia polem magnetycznym oraz wykorzystanie aparatu i oprogramowania Sono Sens Monitor w diagnostyce wad postawy.

Czytaj więcej...

"Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie" Kołobrzeg, "Dozamel" XI 2006

Cytat z pisma przewodniego:

"Nadchodzące szkolenie pomyślane jest jako seria wykładów i warsztatów naświetlających najbardziej skuteczne z używanych współcześnie metod, pod hasłem "Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie". Podobnie jak na poprzednich szkoleniach zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: biostymulacja laserowa, terapia energotonowa, niektóre zastosowania elektroterapii klasycznej (terapia przeciwbólowa, stymulacje mięśni zdrowych i odnerwionych), krioterapia i sekwencyjny masaż uciskowy. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie "Lekami w fizjoterapii" oraz niezwykle ciepłym przyjęciem nowego tematu związanego z rehabilitacją po chorobach nowotworowych piersi postanowiliśmy włączyć oba wątki w program szkolenia. Rangę imprezy podwyższa fakt, że jest ona afiliowana przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i wchodzi w zakres szkoleń wymaganych do specjalizacji."

 • Kolobrzeg 2006_1
 • Odsłon: 1181
 • Kolobrzeg 2006_2
 • Odsłon: 1208
 • Kolobrzeg 2006_3
 • Odsłon: 1101
 • Kolobrzeg 2006_4
 • Odsłon: 1102
 

 

 

EKO-Medica na targach "Rehabilitacja" w Łodzi, X 2006

Po raz pierwszy w Polsce na targach została zademonstrowana działająca Kriosauna i Kriokomora.

 • Targi Lodz 2006_1
 • Odsłon: 1130
 • Targi Lodz 2006_2
 • Odsłon: 1123
 • Targi Lodz 2006_3
 • Odsłon: 1164
 • Targi Lodz 2006_4
 • Odsłon: 1105

"Rola terapii fizykalnej we współczesnej medycynie", Mikorzyn "Wityng" 19 - 25 XI 2004

Głównym tematem była terapia ENERGOTONOWA® High Tone Power Therapy HiToP®. Wiele uwagi poświęcono również klasycznej elektroterapii, problemom związanym z walką z bólem oraz stymulacją mięśni zdrowych i odnerwionych. Omówiono metody, które cieszą się dużym uznaniem fizjoterapeutów i lekarzy (np. biostymulacja laserowa), a także te zyskujące ostatnio na popularności, takie jak krioterapia i sekwencyjny masaż uciskowy. Nowym, ciekawym tematem podjętym na szkoleniu były zagadnienia dotyczące wykorzystania i metod aplikacji leków w fizjoterapii.

"Rola terapii fizykalnej we współczesnej medycynie", Krynica Zdrój 29 V - 3 VI 2004

Cytat z pisma przewodniego:

"Ze względu na wciąż żywe zainteresowanie zagadnieniami omawianymi na poprzednich szkoleniach, tematem wiodącym będzie terapia ENERGOTONOWA® High Tone Power Therapy HiToP®. Metoda ta wyznacza najnowsze tendencje w lecznictwie fizykalnym i polega na oddziaływaniu na procesy energetyczne oraz metabolizm komórkowy i wewnątrzkomórkowy. Przedstawimy również klasyczną elektroterapię i omówimy problemy związane z walką z bólem oraz stymulacją mięśni zdrowych i odnerwionych. Naświetlone zostaną metody, które cieszą się dużym uznaniem fizjoterapeutów i lekarzy (np. biostymulacja laserowa), a także te zyskujące ostatnio na popularności, takie jak krioterapia i sekwencyjny masaż uciskowy."

Czytaj więcej...

"Rola terapii fizykalnej we współczesnej medycynie" - Szczawnica Zdrój 22 - 26 XI 2003

Tematem szkolenia podobnie jak w ubiegłych latach była terapia ENERGOTONOWA®. Ponadto omawiano miejsce i znaczenie elektroterapii klasycznej w kompleksowym postępowaniu leczniczym oraz wykorzystanie laserów w fizykoterapii. Tak jak w ubiegłych latach impreza odbyła się pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 • Szczawnica 2003_1
 • Odsłon: 857
 • Szczawnica 2003_2
 • Odsłon: 886
 • Szczawnica 2003_3
 • Odsłon: 869
 • Szczawnica 2003_4
 • Odsłon: 941

 

Rola terapii fizykalnej we współczesnej medycynie", Krynica Zdrój 18 - 24 X 2002

Ze względu na ogromne zainteresowanie zagadnieniami omawianymi na szkoleniu w Kołobrzegu w kwietniu 2002 tematem wiodącym była ponownie terapia ENERGOTONOWA® High Tone Power Therapy HiToP®. Metoda ta wyznacza najnowsze tendencje w lecznictwie fizykalnym i polega na oddziaływaniu na procesy energetyczne oraz metabolizm komórkowy i wewnątrzkomórkowy. Ponadto przedstawiono klasyczną elektroterapię i omówiono problemy związane z przyczynową i objawową walką z bólem, rehabilitacją kardiologiczną, a także psychologiczne aspekty terapii.

 • Krynica 2002_1
 • Odsłon: 823
 • Krynica 2002_2
 • Odsłon: 822
 • Krynica 2002_3
 • Odsłon: 837
 • Krynica 2002_4
 • Odsłon: 891

 

"Współczesne tendencje w światowej terapii fizykalnej", Kołobrzeg 6 - 11 IV 2002

Szkolenie organizowane przy współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Omawiano między innymi: terapię ENERGOTONOWA®, zastosowanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej, zjawisko bio-feedback'u jako nowoczesnej metody psychoregulacyjnej. Odbył się również wykład na temat ELEKTROFONOFOREZY® - nowej metody terapii ultradźwiękowej skojarzonej z elektroterapią.Na szkoleniu w Kołobrzegu kontynuowano temat laseroterapii rozpoczęty w Rabce w roku 2001. Wykłady i ćwiczenia prowadzili znani i cenieni naukowcy i wykładowcy: dr Jan Blecharz, dr n. med. Andrzej Dyszkiewicz, dr n. med. Wojciech Glinkowski, dr Jolanta Dudek, mgr Grzegorz Głąb, mgr Marek Mindak oraz mgr Jerzy Tomczyński oraz dr n. med. Hans Ulrich May z Niemiec - twórca terapii ENERGOTONOWEJ®.

"Czynniki fizykalne w programie terapeutycznym pacjentów z wybranymi schorzeniami w powiązaniu z psychologicznymi aspektami terapii", Rabka Zdrój 22 - 27 X 2001

Na szkolenie złożyły się wykłady i ćwiczenia z zakresu elektroterapii, terapii polem magnetycznym i krioterapii. Dodatkowym zagadnieniem było wprowadzenie do terapii wysokotonowej (obecnie terapia ENERGOTONOWA) jako najnowocześniejszej metody w elektroterapii. Omówiono zastosowanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej oraz zjawisko biofeedback'u jako nowoczesnej metody psychoregulacyjnej.

 • Rabka 2001_1
 • Odsłon: 802
 • Rabka 2001_2
 • Odsłon: 857
 • Rabka 2001_3
 • Odsłon: 970
 • Rabka 2001_4
 • Odsłon: 807

 

EKO-Medica na targach "Rehabilitacja", Łódź 2001

W roku 2001 EKO-Medica wystąpiła na targach "REHABILITACJA" wspólnie z firmą MC Laser. Jak można zauważyć na zdjęciach, nasza ekspozycja różniła się znacznie od statycznych stoisk innych wystawców.

 • Rehabilitacja Lodz 2001_1
 • Odsłon: 806
 • Rehabilitacja Lodz 2001_2
 • Odsłon: 787
 • Rehabilitacja Lodz 2001_3
 • Odsłon: 827
 • Rehabilitacja Lodz 2001_4
 • Odsłon: 782

Szkolenie w Krakowie,13 - 17 września 2000

Omawiane tematy i prowadzący:

 • Elektroterapia -mgr Jolanta Dudek(AWF Kraków) 
  • Elektrostymulacja w leczeniu bólu.
  • Stymulacja mięśni osłabionych.
  • Alternatywne zastosowania elektroterapii (leczenie trudno gojących się ran, osteoporoza, dysfunkcja układu moczowego, stymulacja krążenia obwodowego i opuchlizny).
 • Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej -dr Mariusz Trystuła.
 • Bio-feedback - przykład nowoczesnej techniki psychoregulacyjnej -dr Jan Blecharz(AWF Kraków).

Kategorie

^ Top